Ladin Türleri - Picea spp.

Çam ailesi (Pinaceae) dünyanın her bölgesine yayılmış, güçlü yapısıyla ve genellikle üçgen şekilleriyle doğayı süslemiş ve ayakta tutmuştur. Çok sıcak yerlerde veya çok soğuk bölgelerde yaşayabilen bir çok çam ailesi üyesi vardır. Ladinler de çam ailesinin yeryüzündeki en geniş cinslerinden olup tamamen ibreli (iğneli) yapraklara sahiptirler ve kozalaklı tohum üretirler.


Ladinler (Picea spp.) göknarlar ile (Abies spp.) çok benzerlerdir. Ladinlerin yaprakları sivridir ve ele batar. Yapıları mızrak gibidir. Göknarların ise yaprak uçları küttür, ele batmaz. Yapıları daha yassıdır. Ladinlerin iğneleri sürgün üzerinde 360 derece her yöne doğru çıkarken göknarlar da yatayda daha çok yaprak yoğunluğu görülür. Ladinlerin kozalakları aşağıya doğru sarkarken göknarlar kozalaklarını yukarıya doğru büyütürler.